ANTIDOPING – för ett rent Rugbysverige!

En fråga om kunskap och attityder

Doping sker dagligen runt om i landet och världen, den förekommer hos både tävlingsidrottare samt motionärer. Doping kan ske medvetet eller pga okunskap men är förbjudet oavsett hur eller varför den skett. I slutändan är vi alla alltid personligt ansvariga för oss själva. (Kolla upp dina läkemedel på röd-gröna-listan!)

Även om varje individ är personligt ansvarig så kan vi tillsammans minska riskerna för att doping sker inom vår sport genom att kontinuerligt arbeta med att sprida kunskaper kring doping, inom vårt förbund och inom våra föreningar.

Vi har som vision att varje person inom svensk rugby ska känna till skyldigheter och risker kring doping och att varje rugbyförening har kännedom och arbetar aktivt och kontinuerligt med dopingfrågan.

Vi som specialförbund har både krav att leva upp till men framförallt stöd från olika organisationer runt om i värlen kring arbetet med antidoping.

Läs gärna mer på: WADARiksidrotts förbundetWorld Rugby.

Ett bra första steg mot ett dopingfritt Rugbysverige är att använda RF:s verktyg:

FÖRENING:

INDIVID:

 

 

Här kan ni se vilka klubbar som i dagsläget är “vaccinerade”.

Klubbar som ännu inte vaccinerat sig, gör så här:

  • Föreningens styrelse genomför själva eller utser en grupp som går in på länken:  ”Vaccinera klubben” (Arbetet beräknas ta sammanlagt ca 2-3 timmar, allt material ni behöver finns på sidan.)

OBS! En vaccination är aktiv i 3 år fr.o.m. det datumet då klubben vaccinerades. Om ni som klubb behöver förnya vaccinationen följ denna länk https://www.vaccineraklubben.se/Fornyavaccination1/ så finner ni information hur det görs.

Från WR har man genom sin kampanj ”Keep Rugby Clean” ett anti-doping program för rugbyn. https://keeprugbyclean.worldrugby.org/ 

och https://www.world.rugby/organisation/governance/regulations/reg-21

Detta program kommer att bli obligatoriskt i vissa serienivåer och skall genomföras av samtliga landslagsspelare. Under varje år så ska alla föreningar genomgått den webbaserade utbildningskursen “Vaccinera klubben” Ansvaret för genomförande ligger på de enskilda klubbarnas styrelse och ansvaret för att informera och stödja klubbarna till att genomföra detta ligger på styrelse SRF och antidopingansvarig.  På det årliga landslagslägret skall förbundskaptenen följa upp att alla i seniorlandslaget genomfört utbildningen “ren vinnare” samt ”keep rugby clean”

Ett stort tack till er som leder vägen framåt och som redan har deltagit i utbildningarna samt ett tack på förhand till alla er som väljer att hoppa på tåget mot ett rent Rugbysverige!

I anda med;

Respekt | Disciplin | Passion | Solidaritet | Integritet