Ungdomskommittén om USM 2023

Ungdomskommittén om USM 2023:

Stort fokus låg på disciplin och säkerhet, vilket innebar att överträdelser hanterades snabbt & relativt direkt innan det blev något stort.

Bristen på domare påverkade de yngre åldrarna, då tränare fick döma, och där några situationer annars kunde ha undvikits.

Turneringen flöt på väldigt bra, med några mindre förseningar i schemat på eftermiddagen för båda dagarna.

Rökmaskin och stor entré för finalerna skapade en speciell och häftig känsla hos ungdomarna.

Maten var riktigt bra och köket gjorde ett fantastiskt jobb.

900 spelare deltog under SM

Så summerat ett väldigt väl utfört USM, stort tack till Enköping Ungdom!