Prioriteringslista SRF:s styrelse

Styrelsen fokusområden idag

Här presenteras vad som finns på svenska rugbyförbundet agenda idag och hur styrelsen prioriterar i det arbetet

Prioriterade områden som är övergripande för allt arbete:

 • Långsiktig stabil ekonomi
 • Långsiktig finansiering av anställda
 • Förbättrad kommunikation och transparens

Förbundsstyrelsens prioriterade områden i dagsläget:

Kommunikation och Marknadsföring:
 • Lägga upp mötesprotokoll på hemsidan (från årsmötet)
 • Utveckla förbundets hemsida
 • Ordförande-/medlemsträffar
 • Återkommande information från SRF
Organisation:
 • Upprätta en arbetsgrupp som kartlägger svensk rugby (från årsmötet)
 • Arbetsbeskrivning och arbetsledning anställda (från årsmötet)
 • Diskussion kring framtida organisationsstruktur
 • Föreningskonferensen (precis avslutad, nu väntar uppföljning, utvärdering och vidareutveckling av uppkomna diskussionspunkter)
 • Uppstyrning av förbundets administration
 • Utvärdering av verksamheten
Ekonomiskt:
 • Uppdatera EB 2024
 • Ta fram en ordentlig budget för 2024
 • Uppdatera ekonomiska policys utifrån nya förutsättningar i omvärlden
 • Uppdatera ekonomiska rutiner för att skapa effektivitet
Sportsligt:
 • Driva arbetet i TK
 • Serier för 2024 både för 15´s och 7´s både för dam och herr
 • Uppdatering av tävlingsbestämmelser
 • Ta fram dokument för samarbetsavtal, inlåning av spelare, speltillstånd för spel i turneringar
 • Rekrytera folk till TK och UK
 • Implementera SportLomu
 • Utveckla landskamper till en kommersiell produkt
 • USM 2024 – ramar och riktlinjer
 • Uppdatera ungdomsreglerna och -TB
 • Utbildning för tex matchledare
Arbetsområden som förbundets styrelse i dagsläget lagt på is pga brist på resurser:
 • Läger kopplat till kvinnligt ledarskap och jämställdhet
 • Konferens kopplat till jämställdhet
 • Öka antalet ungdomsspelare
 • Mini-rugby
 • Omsätta förbundets utvecklingsstrategi till lokala handlingsplaner
 • Distrikts-/regionsfrågan
 • Byte av ekonomisupport