Förbundets specialdistriktsförbund

Specialdistriktsförbund (SDF)

Som förbund har vi nu inlett våra återkommande avstämningar med de special distriktsförbund (SDF) som idag är aktiva.

Svenska rugbyförbundets stadgar bestämmer vilka SDF som finns och var gränsdragningen går för dessa.

Idag har vi inom SRF följande SDF:

  • Blekinge Rugbyförbund som idag omfattar RF-SISU BlekingeGotlands Rugbyförbund som omfattar RF-SISU Gotland
  • Hallands Rugbyförbund som idag omfattar RF-SISU Halland
  • Norra Rugbyförbundet som idag omfattar RF-SISU Dalarna, Gävleborg, Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Uppland, Västerbotten, Västernorrland och Västmanland
  • Skånes Rugbyförbund som idag omfattar RF-SISU Skåne
  • Smålands Rugbyförbund som idag omfattar RF-SISU Småland
  • Stockholms Rugbyförbund som idag omfattar RF-SISU Stockholm
  • Södermanlands Rugbyförbund som idag omfattar RF-SISU Sörmland
  • Västra Rugbyförbundet (region Väst) som idag omfattar SF-SISU Värmland och RF-SISU Västra Götaland
  • Örebro Läns Rugbyförbund som idag omfattar RF-SISU Örebro
  • Östergötlands Rugbyförbund som idag omfattar RF-SISU Östergötland

De SDF som är markerade med grönt är de som idag anses vara aktiva.
Från svenska rugbyförbundet, ser vi gärna att fler av våra SDF blir aktiva, så att det kan hjälpa våra föreningar och rugbysporten att utvecklas och växa.
Hör av er till SRF om ni vill veta mer om vad det innebär att jobba i ett SDF eller det finns ett intresse att komma ingång med eller fortsätta utveckla de SDF som finns inom er förenings upptagningsområde.

Idag har Kanogo Njuru från SRF i uppdrag att inom SRF jobba frågor gällande SDF:en och ni når honom genom kanogo.njuru@rugby.se.
Hoppas ni hör av er snart.

God Jul och Gott Nytt År!