Vad händer just nu inom SRF

Årsavslut –

Som förbund håller vi på att påbörja avslutet av verksamhetsåret.
Det vill säga att vi håller  just nu på att samla in rapporter från våra verksamheter för att kunna sammanställa detta verksamhetsårs verksamhetsberättelse. Samtidigt kommer förbundet att i börja av nästa år börja arbete med att sätta ihop förbundets verksamhetsplan och budget.
Efter det kommer förbundet att träffas för ett arbetsmöte i slutet av januari för att bland annat börja arbetet med SRF:s nästa strategiska plan och färdigställa alla årsmöteshandlingar.

Datumet för årsmötet har satts till den 27/4 och arbetet med att hitta en ort och lokal att förlägga den till pågår.

Styrelsen beslutade även vid årets sista möte att bjuda in samtliga medlemmar till en avstämning inför årsmöte. Detta möte kommer att vara digitalt och hållas den 23/3. Vi återkommer om tiden för det mötet.

Kom ihåg att. om ni vill inkomma med förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet, så behöver de vara förbundet tillhanda senaste den 1:a februari 2024, och det är endast röstberättigade föreningar och SDF som enligt, förbundets stadgar, har rätt av avge förslag till ärenden att hanteras vid årsmötet.

Ekonomi –

Vi har också fått ett glädjande besked från World Rugby (WR). Tack vare det arbete som hittills har gjorts inom förbundets operativa verksamhet, som leds av förbundets generalsekreterare Neil Johnson, så har WR beslutat att bibehålla den tidigare bidragsnivån för nästa år med ökade nivåer från 2025 fram till 2027.
Ett betyg på att vi är på rätt väg inom svensk rugby.
Riksidrottsförbundet har beslutat att ändra in sina bidragsstrukturer och som det ser ut just nu, så kan SRF komma att förlora en del stöd från RF. Det finns en pågående process, där mer än 25 förbund tillsammans begärt ett extra årsmöte för att med en motion få till en ändring av det beslutet. SRF följer denna utveckling nära och återkommer med mer information när vi kan.
Vi undersöker möjligheten till att hitta nya intäkter för att kunna utveckla förbundets verksamhet och vi kommer berätta mer om det när det finns konkreta alternativ att ta ställning till.

Förbundet ekonomiska bestämmelser (EB) för 2024 är nästan klara och kommer att publiceras inom kort.

Tävling –

Just nu genomförs även remissrundor för de av förbundet ledda nationella tävlingar och detta arbete leds av förbundets tävlingskommittén (TK) och det har till dags datum hållits 2 möten gällande nästa års tävlingar. Även våra tävlingsbestämmelser (TB) och tävlingsföreskrifter (TF) håller på att färdigställas och kan snart gå ut på remiss.

TK har också beviljat ett svenskt universitetslag att få delta vid ett 7-mannamästerskap för universitetslag i Frankrike.

Har ni frågor gällande förbundets tävlingar kan de med fördel skickas till tk@rugby.se. 

Ideella krafter –

SRF kan bara vara effektiv, produktiv och relevant om vi har förtroendevalda och ledare som är villiga att ge av sin tid till rugbysporten och vi söker fortsatt efter personer som är villiga att ta på sig uppdrag och hjälpa till med att få rugbysporten att växa och utvecklas i Sverige.

I det är det glädjande för oss att kunna meddela att Ronnie Björklund nu valt att ta på sig ett uppdrag som ledamot inom SRF:s ungdomskommitté, vilket gör att han gör Karin Ripol, Stina Leijonhufvud och Sean Rollings sällskap in den arbetsgruppen.
Från SRF är vi väldigt glada för att Ronnie valt att ta sig an uppdraget och vi önskar honom lycka till i sitt nya uppdrag.

Välkommen Ronnie och tack för att du valt att hjälpa till!
Har ni fler som ni vill nominera till ett uppdrag inom ungdomskommittén hör av er till ungdomskommitten@rugby.se, om ni har ett intresse för eller erfarenhet av att utvecklas barn- och ungdomsverksamheter.

Vi behöver förstås fler som hjälper till och då är det framförallt inom förbundets TK som vi behöver personer som brinner för att administrera, förvalta och utveckla förbundets tävlingar tillsammans med våra medlemmar. Här söker vi med fördel personer som har erfarenhet från förvaltande eller regelstyrda verksamheter och gärna erfarenhet av svenska rugby.

Skicka gärna nomineringar till kandidater till tk@rugby.se eller gs@rugby.se

Om ni är intresserade av att förstå hur ni kan hjälpa till utifrån andra kunskaper eller erfarenheter inom andra verksamheter inom förbundet, så är ni varmt välkomna att skriva till förbundet genom sekreterare@rugby.se.

Landslagsverksamhet: 

Förbundet tar in och bereder direktiv från RE utifrån de krav som ställs på vår landslagsverksamhet.

Förbundet jobbar med att tillsätta vakanta uppdrag inom landslagsverksamheten och hoppas snart kunna presentera nya ledare för våra landslag.

God Jul och Gott Nytt År!