Valberedningen söker nomineringar

Valberedningen söker nomineringar inför årsmöte 2024

Valberedningen har pratat med samtliga nu förtroendevalda och detta är deras ställningstagande inför nästa arbetsår.

Följande personer står till förfogande/har ett år kvar på sin mandatperiod:

Styrelsen

 • Sekreterare* Kanogo Njuru (Hammarby IF Rugby) 2022-2024
 • Ledamot (v ordförande) Kari Tapper (Enköping RK) 2022-2024
 • Ledamot Monica Häljestig (Spartacus RFC) 2022-2024
 • Ledamot Hannes Eriksson (Vänersborgs RK) 2023-2025
 • Ledamot Karin Ripol (Uppsala RFC) 2023-2025
 • Ledamot Niklas Jaråker (Swedish Vintage) 2023-2025
 • Suppleant Lina Olausson (Vänersborgs RK) 2023-2024

Discinplinnämnden

 • Ordförande Michael Hedlund (Halmstad Frigymnaster) 2023-2024
 • Ledamot Magnus Andersson (Göteborg RF) 2023-2024
 • Ledamot Henrik Bjelkholm (Helsingborgs RC Gripen) 2023-2024
 • Suppleant Joacim Gustafsson (Wexiö RK) 2023-2024
 • Suppleant Jeremy Viala (Exiles RFC) 2023-2024

Revisorer

 • Revisor Sonora Revision 2023-2024
 • Lekmannarevisor Björn Gunnerholm (Attila RG) 2023-2024
 • Lekmannarevisor Stefan Landgren (Swedish Vintage) 2023-2024

Revisorerna kommer att ge slutligt besked när de haft möjlighet att göra mer av årets revision.

Följande personer står ej till förfogande

 • Ordförande Francois Dubos (Göteborg RF) 2023-2024 Avstår omval
 • Kassör Jessica Pettersson (GF Gymnos) 2023-2025 Avgår i förtid
 • Ledamot Jill Lundström (Malmö RK) 2023-2025 Avgår i förtid
 • Suppleant Marcelo Santander (Katrineholm RK) 2023-2024 Har avgått

Valberedningens tidplan

 • 30 januari – Sista dag att informera om vilka som är tillgängliga för omval och inte
 • 16 mars – Sista dag att nominera till valberedningen
 • 6 april – Sista dag att presentera valberedningens förslag för medlemmarna

 

Valberedningen önskar träffa alla våra medlemsföreningar för att berätta mer om vårt arbete och samla in er feedback och förslag på kandidater. Mail om detta har skickats ut till föreningarna.

Valberedningen bedömer de nominerade personerna utifrån följande kriterier

 • Kompetens, dvs utbildning i relevanta sakfrågor, föreningsliv etc
 • Erfarenhet av arbetet med relevanta sakfrågor, föreningsliv etc
 • Personliga egenskaper
 • Förankring, dvs nuvarande och tidigare roll/roller inom rugbyn
 • I relation till gruppen, dvs hur personen kompletterar gruppen utifrån aspekter som kompetens, kön, ålder, geografisk spridning, föreningsrepresentation med mera

Hur nominerar ni?

Nomineringar till de positioner som är uppe för val kan göras av våra medlemsföreningar samt distrikt. Nomineringen bör besvara nedanstående fem punkter för att underlätta vårt arbete och ska vara valberedningen skriftligt tillhanda via minst en av nedanstående e-postadresser senast den 16 mars 2024.

I nomineringen ska följande information framgå

 1. På vilket sätt den nominerade personen är lämplig för uppdraget den nomineras till
 2. Om den nominerade personen är tillfrågad om nomineringen eller inte
 3. Till vilken position personen nomineras
 4. Namn, förening, telefon och e-postadress till den nominerade personen
 5. Namn på den/föreningen som nominerar samt kontaktuppgifter till ansvarig för nomineringen

Om du har frågor, vill resonera med valberedningen om nomineringar eller av annan anledning prata med oss är du välkommen att höra av dig!

 

Varma hälsningar Valberedningen

Anja Näslund, ordförande (anja@hfkk.se, Tel 0709-96 70 99)
Niklas Hammarstedt (niklas.hammarstedt@gmail.com, Tel 0703-06 43 43)
Patrik Hillelson (Patrik.hillelson@gmail.com, Tel 0722-44 94 95)
Pauline Särg (pauline.sarg@gmail.com, Tel 0722-51 07 70)