Vad har hänt hittills i år på förbundet?

Vad pågår just nu?

  • På uppmaning av RF, ser vi som förbund just nu över våra stadgar för att kunna tillmötesgå det som RF anmärkt på
  • Förbundets elitstöd har dragits in, vilket påverkar budgeten och framförallt 7-mannasatsningen
  • RF har begärt att SRF tar fram ett policydokument om jäv och styrelsen jobbar på att få detta på plats
  • Serierna håller på att sättas av förbundets tävlingskommitté i samråd med föreningarna
  • Styrelsen håller på att färdigställa alla årsmöteshandlingar och har haft ett arbetsmöte för att lägga grunden för budgetarbetet

Det är ett axplock av uppgifter som vi inom styrelsen just nu fokuserar på.