Påminnelse om LOK stödet

Kom ihåg att ansöka om LOK-stöd för höstens verksamhet

Nu är det hög tid för föreningar att ansöka om statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för aktiviteter genomförda under hösten 2023.

Ansökan ska vara inskickad senast den 25 februari.