Meddelande från arbetsgruppen för att kartlägga svensk rugby

Hjälp oss kartlägga svensk rugby!

Den 16:e februari skickades en enkät ut till alla rugbyföreningar i Sverige.

Syftet med enkäten är att kartlägga nuläget för rugbyn i Sverige.

Avsändaren är arbetsgruppen som årsmötet tillsatte för att se över och utvärdera den långsiktiga utvecklingen av vår älskade sport i Sverige.

Vi uppskattar om föreningarna ordföranden (eller motsvarande) tar sig tid att fylla i enkäten.

Om er klubb ej fått enkäten ännu så kontakta gärna Alexander Mason för att få hjälp med att få tillgång till enkäten.