Här spelas årets största rugbyhelg, USM!

Valberedningen behöver föreningarnas hjälp

Kallelse till Svenska Rugbyförbundets årsmöte den 27/4 2024 kl. 13:00

Svenska rugbyförbundet bjuder härmed alla röstberättigade medlemmar till årsmöte i Stockholm på Södermannagatan 63 vid Hammarby IP från klockan 13:00 den 27/4 2024.
Möteslokal är Gula Villan i norra kortändan av konstgräsplanen och vi öppnar portarna redan vid 12:00 för de som vill komma lite tidigare och för att kunna fastställa röstlängden in god tid inför årsmötets start.

Styrelsen har tagit emot 5 motioner från 2 föreningar och 1 specialdistriktsförbund och lägger själva fram en proposition om förändringar av stadgar för årsmötet att behandla.
Ni finner alla årsmöteshandlingar och ett förslag till fullmakt under denna länka, och Svenska Rugbyförbundets stadgar på hemsidan under dokument.

Kallelse med bifogade årsmöteshandlingar till årsmötet via e-post till röstberättigade medlemmar anses med länk till denna nyhet skickad enligt föreskrift.
Valberedningens handlingar är något försent, då det ännu inte är fullständigt.
Valberedningens förslag kommer att tillföras övriga årsmöteshandlingar så skyndsamt som det är möjligt.
Även Förbundets proposition till stadgeförändringar kommer att kompletteras med ytterligare delar under helgen.

Förbundsstyrelsen vill påminna om att ombud som inte utses av Svenska Rugbyförbundet behöver förvisa en fullmakt signerad av en firmatecknare för den förening eller det SDF som ombudet representerar.

Mall till fullmakt finner ni om ni följer ovan länk och de kan skickas in till e-postadresserna sekreterare@rugby.se, kansli@rugby.se eller visas upp innan årsmötet startar.

Varmt välkomna till svenska rugbyförbundets årsmöte!

Praktisk information om årsmötet

Nya regler för medicinska dipenser

UK

Ungdomskommittén

Ungdomskommittén är ett rådgivande organ, instiftat av Svenska Rugbyförbundet, för ungdomsfrågor inom Svenska Rugbyförbundets verksamhetsområden.
De har till uppgift att fortlöpande följa upp ungdomsrugbyn i Sverige och att följa upp eventuella förändringar i regler, studier och rekommendationer från World Rugby, Rugby Europe och Riksidrottsförbundet samt att ge förslag till svar på remisser med anknytning till ungdomsfrågor. I det ingår även att vara remissinstans inom Svenska Rugbyförbundet i alla frågor som rör ungdomsrugby såsom tävling, träning, spelarutveckling och spelarsäkerhet, exempelvis åldersdispanser.
Till det kommer också att samordna arbete och samarbeta med den klubb som anordnar USM samt att utföra uppgifter som delegerats från förbundets styrelse relaterade till utveckling av ungdomsrugbyn.

Har man frågor om svensk ungdomsrugby eller åldersdispenser så kan man kontakta Ungdomskommittén via epost: ungdomskommitten@rugby.se

Ungdomskommittén

 

Karin Ripol

 

Karin är sedan 2023 ledamot i SRF styrelse, med fokus på ungdomsfrågor, och är därför med i Ungdomskommittén som styrelsens representant.
Hemmaklubb är Uppsala RFC, där hon började spela som tonåring på 90-talet och var aktiv som spelare fram till 2006, samtidigt som hon varvade detta med spel utomlands. Mellan 1997 och 2006 hade hon även möjlighet att representera Sverige i landslagssammanhang. För 10 år sedan började hon som tränare för dotterns U8-lag, och har följt med henne ända upp till F18. Flickrugbyn ligger tack vare detta Karin lite extra varmt om hjärtat, och hon har de senaste 3 åren jobbat med utvecklingen av flickrugbyn på klubbnivå, men även regionalt för Mälardalsregionen, och nationellt med väst och syd. Senaste projektet är den internationella tjejturneringen Shield Maidens Tournament som Uppsala RFC arrangerar årligen.

 

Stina Leijonhufvud

 

Stina är en fd spelare som sedan många år är aktiv inom svenska rugbyförbundet i en mängd roller såsom kassör, ordförande och medlem i TK och DN på förbundsnivå. Hon har under de senaste åren tränat F12-18 i stockholmsregionen och varit manager för svenska utvecklingslaget F18. Därmed är hon van vid och har god koll på ungdomssidan och flickrugbyn i synnerhet. Sedan ett år tillbaka är hon medlem i Ungdomskommittén.

 

Sean Rollings

 

Sean har varit involverad i svensk rugby, på nationell nivå i olika roller, sedan 2021. Ursprungsklubben är Gordano RFC där han började spela vid 6 års ålder och fortsatte spela genom ungdomstiden ända till senior. För 10 år sedan tog han upp tränarrollen, var assisterande tränare för svenska utvecklingslaget P18 och är nu förbundskapten där. På klubbnivå är han huvudtränare för Pingvins herrlag.
De gränsöverskridande rugbyaktiviteterna mellan Skåne och Danmark är något Sean är extra stolt över att vara involverad i.
“Det är min fasta övertygelse att ungdomsrugby är hörnstenen i svensk rugby och jag trivs med att vara del av ett kompetent team i ungdomskommittén som kan fokusera på utveckling av ungdomsrugby i Sverige.” säger han.

 

Ronnie Björklund

 

Ronnie är nyast in i kommittén men är en sedan länge känd person inom svensk rugby. Som han själv uttrycker det: “Jag har spelat rugby sedan innan internet fanns.”
Han började sin karriär i Borås Rugby FC och coachar numera ungdomar där. Utöver det är han domare, domarcoach och utbildare (WR Educator) för nya domare.

 

 

Är du någon som – precis som vi – brinner för rugbyn och dess framtid och vill verka för utvecklingen av svensk ungdomsrugby?
I så fall vill vi gärna ha kontakt med dig!
Vi söker någon som kanske redan idag är involverad i ungdomsrugbyn som förälder, ledare, funktionär eller liknande.
Känner du att du är från de södra delarna av vårt land och/eller kan representera de yngre åldrarna upp till U14 är det ett extra plus.

Just nu arbetar UK med att sätt ihop arbetsgrupp och skapa förutsättningar och struktur för framtiden.
Vi försöker arbeta med korta avstämningar ofta för att arbetet med dispenser och spel utomlands skall bli en smidig och hanterbar uppgift. Utöver det försöker vi träffas fysiskt ett par gånger om året också.

Känner du dig manad?
Hör då av dig till oss på ungdomskommitten@rugby.se

Anmälan Women in Rugby Leadership Programme

RF-SISU utbildningar under våren

Utbildning och mera utbildning!

Här nedan finns några RF-SISU utbildningar som ni kan anmäla er till för att utveckla er förening.

22/2 kl.18:00-20:30 DIGITAL – Nätverk för ordföranden

27/2 kl.18:00-21.00 DIGITAL – Träna barn, ungdomar och vuxna med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser

13/3 kl.18:00-20:30 DIGITAL – Effektiv föreningsadministration

21/3 kl.18:00-21:00 DIGITAL – Träna barn, ungdomar och vuxna med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser

10/4 kl.18:00-20:30 DIGITAL – Strategisk styrelseutbildning – ansvar

23/3 kl.18:00-20:30 DIGITAL – Strategisk styrelseutbildning – Effektiv styrelse

Hjälp er och oss att bygga och utveckla våra föreningar inför framtiden.

Påminnelse om LOK stödet

Kom ihåg att ansöka om LOK-stöd för höstens verksamhet

Nu är det hög tid för föreningar att ansöka om statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för aktiviteter genomförda under hösten 2023.

Ansökan ska vara inskickad senast den 25 februari.

Meddelande från arbetsgruppen för att kartlägga svensk rugby

Hjälp oss kartlägga svensk rugby!

Den 16:e februari skickades en enkät ut till alla rugbyföreningar i Sverige.

Syftet med enkäten är att kartlägga nuläget för rugbyn i Sverige.

Avsändaren är arbetsgruppen som årsmötet tillsatte för att se över och utvärdera den långsiktiga utvecklingen av vår älskade sport i Sverige.

Vi uppskattar om föreningarna ordföranden (eller motsvarande) tar sig tid att fylla i enkäten.

Om er klubb ej fått enkäten ännu så kontakta gärna Alexander Mason för att få hjälp med att få tillgång till enkäten.