Sök projektstöd via Idrottonline!

Ny sökfunktion ersätter Röd-gröna listan

Webbinarium i medicinska dispenser

Ansök om att arrangera 7’s!

Årsmötet 2024 genomfört

Här spelas årets största rugbyhelg, USM!

Snart är det dax för Sveriges största rugbyhelg, ungdoms-SM kommer i år att gå av stapeln i Vänersborg! Efter att Enköping, med den äran, anordnat USM under ett antal år kommer USM nu tillbaka till Vänersborg och rugbyklubben där. Många i rugby-sverige har fina minnen från USM i Vänersborg från tidigare år och vi är […]

Valberedningen behöver föreningarnas hjälp

Kallelse till Svenska Rugbyförbundets årsmöte den 27/4 2024 kl. 13:00

Svenska rugbyförbundet bjuder härmed alla röstberättigade medlemmar till årsmöte i Stockholm på Södermannagatan 63 vid Hammarby IP från klockan 13:00 den 27/4 2024.
Möteslokal är Gula Villan i norra kortändan av konstgräsplanen och vi öppnar portarna redan vid 12:00 för de som vill komma lite tidigare och för att kunna fastställa röstlängden in god tid inför årsmötets start.

Styrelsen har tagit emot 5 motioner från 2 föreningar och 1 specialdistriktsförbund och lägger själva fram en proposition om förändringar av stadgar för årsmötet att behandla.
Ni finner alla årsmöteshandlingar och ett förslag till fullmakt under denna länka, och Svenska Rugbyförbundets stadgar på hemsidan under dokument.

Kallelse med bifogade årsmöteshandlingar till årsmötet via e-post till röstberättigade medlemmar anses med länk till denna nyhet skickad enligt föreskrift.
Valberedningens handlingar är något försent, då det ännu inte är fullständigt.
Valberedningens förslag kommer att tillföras övriga årsmöteshandlingar så skyndsamt som det är möjligt.
Även Förbundets proposition till stadgeförändringar kommer att kompletteras med ytterligare delar under helgen.

Förbundsstyrelsen vill påminna om att ombud som inte utses av Svenska Rugbyförbundet behöver förvisa en fullmakt signerad av en firmatecknare för den förening eller det SDF som ombudet representerar.

Mall till fullmakt finner ni om ni följer ovan länk och de kan skickas in till e-postadresserna sekreterare@rugby.se, kansli@rugby.se eller visas upp innan årsmötet startar.

Varmt välkomna till svenska rugbyförbundets årsmöte!

Praktisk information om årsmötet