Player Development Program

Stort intresse för Svenska rugbyförbundets PDP

Svenska Rugbyförbundet är stolt över att meddela det enorma intresset för vårt nylanserade Player Development Program (PDP). Med 189 anmälda ...
Anmälan till Årets Rugbyserier 2024

Anmälan till Årets Rugbyserier 2024

Anmälan till Årets Rugbyserier 2024    Nedan kan ni anmäla er till serierna 2024, anmälan avser alla lag som vill ...
Vad händer just nu inom SRF

Vad händer just nu inom SRF

Årsavslut - Som förbund håller vi på att påbörja avslutet av verksamhetsåret. Det vill säga att vi håller  just nu ...
Förbundets specialdistriktsförbund

Förbundets specialdistriktsförbund

Specialdistriktsförbund (SDF) Som förbund har vi nu inlett våra återkommande avstämningar med de special distriktsförbund (SDF) som idag är aktiva ...
Prioriteringslista SRF:s styrelse

Prioriteringslista SRF:s styrelse

Styrelsen fokusområden idag Här presenteras vad som finns på svenska rugbyförbundet agenda idag och hur styrelsen prioriterar i det arbetet ...
En enkät om vår SDF:s

En enkät om vår SDF:s

Vi vill gärna veta mer om hur ni som föreningar ser på de SDF:s som finns eller borde finnas i ...
RF-SISU Kurser i november

RF-SISU Kurser i november

NOVEMBER: 8:e (*18:00-20:30) DIGITAL - Strategisk styrelseutbildning - årsmöte 13:e (*17:30-20:00) DIGITAL - Nätverk unga ledare 15:e (*18:00-20:30) DIGITAL - ...
RF-SISU Kurser i oktober

RF-SISU Kurser i oktober

RF-SISU COURSES 2023 OCTOBER: · 16th (*18:00-20:30) DIGITAL - Idrottspsykologi fokus återhämtning · 17th (*18:00-21:00) PÅ PLATS - Utbildning leder ...