Valberedningen behöver föreningarnas hjälp

Hej,

Vi är tacksamma för alla er föreningar som har träffat oss och gett oss en lång lista med rekommendationer på personer ni har förtroende för. Trots många samtal med både dem och andra personer har vi idag inte ett slutligt förslag på styrelse till er. Vi behöver er hjälp, huvudsakligen till att hitta en kassör, men är också fortfarande öppna för förslag till ledamöter och suppleanter, både män och kvinnor.

Vi vill också påminna om vikten av att nominera bra personer till nästa års valberedning. Ju mer heterogen valberedningen är i sin sammansättning desto större chans att vi fångar in en bred representation från er föreningar. I år har vi varit lite väl Stockholmsbaserade, så gärna fler personer från alla andra delar av Sverige.

 

Vi behöver hitta en kassör

Vi tror att rätt person för kassörsrollen finns där ute och vill här beskriva lite mer om vad vi söker efter: Kassören ansvarar tillsammans med resten av styrelsen för förbundets ekonomi. Du är huvudansvarig för att säkerställa att förbundet har processer och rutiner som bidrar till en hållbar ekonomi. Du arbetar också strategiskt med ekonomin genom att analysera, prioritera och föreslå hur förbundets intäkter ska användas för att täcka de kostnader och satsningar vi vill göra. I det ekonomiadministrativa arbetet har du viss hjälp av kansli och inköpt bokföringstjänst, detta kan eventuellt utökas beroende på hur kommande styrelse väljer att organisera förbundet. I nuläget är din förmåga att driva förändringsarbete viktig tillsammans med att förvalta och förfina det förbättringsarbete som redan genomförts.

Uppdatering på vilka som står till förfogande

Eftersom en del har förändrats sedan vår information i januari ger vi här en uppdatering över vilka som står till årsmötets förfogande.

Styrelsen:

  • Har ett år kvar på mandattiden: Hannes Eriksson, Karin Ripol
  • Står till förfogande för omval: Kanogo Njuru, Kari Tapper, Lina Olausson, Monika Häljestig
  • Avböjer omval: Francois Dubos
  • Avgår ett år i förtid: Jessica Pettersson, Jill Lundström, Niklas Jaråker
  • Har avgått: Marcelo Santander

Revisorer:

  • Avböjer omval: Björn Gunnarsson, Stefan Landgren

Disciplinnämnden:

  • Står till förfogande: Michael Hedlund, Magnus Andersson, Henrik Bjelkholm, Joacim Gustafsson, Jeremy Viala

Valberedningen:

  • Står till förfogande: Patrik Hillelson, Niklas Hammarstedt
  • Avböjer omval: Anja Näslund, Pauline Särg

Kontakta oss i valberedningen och ge oss dina bästa tips, eller räck upp handen för att själv ta dig an ett uppdrag. Räkna med att höra av oss igen någon veckan innan årsmötet.

Varma hälsningar,

Valberedningen genom ordförande Anja

Anja Näslund, ordförande (anja@hfkk.se, Tel 0709-96 70 99)

Niklas Hammarstedt (niklas.hammarstedt@gmail.com, Tel 0703-06 43 43)

Patrik Hillelson (Patrik.hillelson@gmail.com, Tel 0722-44 94 95)

Pauline Särg (pauline.sarg@gmail.com, Tel 0722-51 07 70)