Årets årsmöte genomfört

Tack för ett väl genomfört årsmöte!

Lördagen den 27 april 2024 höll Svenska rugbyförbundet sitt årsmöte på Hammarby IP i Stockholm. Årsmötet fyllde alla stolar i lokalen och vi hade deltagare som rest långväga för att få vara med och påverka. Under årsmötet var det debatterna kring motionerna som framförallt drog ut på tiden, något som krävs för att den interna demokratin skall fungera väl. Övriga beslutspunkter togs utan större diskussion. Mötet genomfördes helt på plats, med möjlighet att lyssna in mötet på länk. En omställning från tidigare års digitala och hybrid-möten, men något som vi uppfattade fungerade väl.

Beslut, protokoll och en presentation av den nya styrelsen kommer inom kort.

Stort tack till alla som jobbat för svensk rugby det senaste året, tack till den avgående styrelsen och lycka till, till den nyvalda styrelsen. Tack till valberedningen och lekmannarevisorerna. Extra stort tack till vår mötesordförande Sammi Kaidi och valberedningens avgående ordförande Anja Näslund.