Handlingar inför årsmötet 2024

Här hittar du alla handlingar till årsmötet 2024

Dagordning för Svenska Rugbyförbundets årsmötet 2024

Fullmakt till Svenska Rugbyförbundets årsmöte 2024

Svenska Rugbyförbundets Verksamhetsberättelse för 2023

Svenska Rugbyförbundets Budget 2024

Svenska Rugbyförbundets RB 2023

Svenska Rugbyförbundets röstlängd till årsmötet 2024

Svenska Rugbyförbundets Verksamhetsplan för 2024

Svenska Rugbyförbundets ÅR 2023

Valberedningens förslag

SRF Årsmöte 2024_Valberedningens slutliga förslag

SRF Årsmöte 2024_Tillgängliga kandidater

SRF Årsmöte 2024_presentation av deltagare-1

Motioner och med utlåtande

Motioner

Motioner från Lugi Rugby 2024-01

Motion till Svenska Rugby Förbundets årsmöte om matchspel på konstgräs

Motion om flytt av arbetsplats 2024-01-31-compressed

svar

Svenska Rugbyförbundets utlåtande till Lugi Lions R.F.C motion om damallsvenskan 15-mannaserie till årsmöte 2024

Svenska Rugbyförbundets utlåtande till Lugi Lions R.F.C motion om ändrat förfallodatum för motioner till årsmöte 2024

Svenska Rugbyförbundets utlåtande till Lugi Lions R.F.C motion om förbud mot aktiv rekrytering av spelare till årsmöte 2024

Svenska Rugbyförbundets utlåtande till Norra Rugbyförbundet motion till om flytt av Svenska Rugbyförbundets kontor till Idrottens Hus i Stockholm

Svenska Rugbyförbundets utlåtande till Spartacus RUFCs motion om matchspel på konstgräs

Stadgar och förslag till stadgeförändringar

Proposition stadgeförändringar SRF årsmöte 240427

Bilaga 1_Kommentarer till specifika stadgepunkter_240426

Bilaga 2 Stadgeförändringar_240406

Bilaga 3 Stadgar-SRF-2024 med spårade ändringar_240406

Bilaga 4 Stadgar-SRF-2024 i slutligt format_240406

Bilagor

Kartläggning av svensk rugby