Entries by Kanogo Njuru

Kallelse till Svenska Rugbyförbundets årsmöte den 27/4 2024 kl. 13:00

Svenska rugbyförbundet bjuder härmed alla röstberättigade medlemmar till årsmöte i Stockholm på Södermannagatan 63 vid Hammarby IP från klockan 13:00 den 27/4 2024. Möteslokal är Gula Villan i norra kortändan av konstgräsplanen och vi öppnar portarna redan vid 12:00 för de som vill komma lite tidigare och för att kunna fastställa röstlängden in god tid […]

RF-SISU utbildningar under våren

Utbildning och mera utbildning! Här nedan finns några RF-SISU utbildningar som ni kan anmäla er till för att utveckla er förening. 22/2 kl.18:00-20:30 DIGITAL – Nätverk för ordföranden 27/2 kl.18:00-21.00 DIGITAL – Träna barn, ungdomar och vuxna med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser 13/3 kl.18:00-20:30 DIGITAL – Effektiv föreningsadministration 21/3 kl.18:00-21:00 DIGITAL – Träna barn, […]

Påminnelse om LOK stödet

Kom ihåg att ansöka om LOK-stöd för höstens verksamhet Nu är det hög tid för föreningar att ansöka om statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för aktiviteter genomförda under hösten 2023. Ansökan ska vara inskickad senast den 25 februari.

Meddelande från arbetsgruppen för att kartlägga svensk rugby

Hjälp oss kartlägga svensk rugby! Den 16:e februari skickades en enkät ut till alla rugbyföreningar i Sverige. Syftet med enkäten är att kartlägga nuläget för rugbyn i Sverige. Avsändaren är arbetsgruppen som årsmötet tillsatte för att se över och utvärdera den långsiktiga utvecklingen av vår älskade sport i Sverige. Vi uppskattar om föreningarna ordföranden (eller […]

Kallelse till svenska rugbyförbundets årsmöte den 27/4 2024

Svenska rugbyförbundet bjuder härmed alla medlemmar till årsmöte i Stockholm på Södermannagatan 63 vid Hammarby IP från klockan 13:00 den 27/4 2024. Möteslokal är Gula Villan i norra kortändan av konstgräsplanen och vi öppnar portarna redan vid 12:00 för de som vill komma lite tidigare. Styrelsen har tagit emot 3 motioner från 2 föreningar och […]

Vad har hänt hittills i år på förbundet?

Vad pågår just nu? På uppmaning av RF, ser vi som förbund just nu över våra stadgar för att kunna tillmötesgå det som RF anmärkt på Förbundets elitstöd har dragits in, vilket påverkar budgeten och framförallt 7-mannasatsningen RF har begärt att SRF tar fram ett policydokument om jäv och styrelsen jobbar på att få detta […]

Vad händer just nu inom SRF

Årsavslut – Som förbund håller vi på att påbörja avslutet av verksamhetsåret. Det vill säga att vi håller  just nu på att samla in rapporter från våra verksamheter för att kunna sammanställa detta verksamhetsårs verksamhetsberättelse. Samtidigt kommer förbundet att i börja av nästa år börja arbete med att sätta ihop förbundets verksamhetsplan och budget. Efter […]

Förbundets specialdistriktsförbund

Specialdistriktsförbund (SDF) Som förbund har vi nu inlett våra återkommande avstämningar med de special distriktsförbund (SDF) som idag är aktiva. Svenska rugbyförbundets stadgar bestämmer vilka SDF som finns och var gränsdragningen går för dessa. Idag har vi inom SRF följande SDF: Blekinge Rugbyförbund som idag omfattar RF-SISU BlekingeGotlands Rugbyförbund som omfattar RF-SISU Gotland Hallands Rugbyförbund som idag omfattar RF-SISU Halland Norra […]

Prioriteringslista SRF:s styrelse

Styrelsen fokusområden idag Här presenteras vad som finns på svenska rugbyförbundet agenda idag och hur styrelsen prioriterar i det arbetet Prioriterade områden som är övergripande för allt arbete: Långsiktig stabil ekonomi Långsiktig finansiering av anställda Förbättrad kommunikation och transparens Förbundsstyrelsens prioriterade områden i dagsläget: Kommunikation och Marknadsföring: Lägga upp mötesprotokoll på hemsidan (från årsmötet) Utveckla […]